ΦΕΚ 493/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 630/18

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/ 31-03-2011), εντός των ορίων του οικισμού Πετεινού του Δήμου Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.(2)

Επιστροφή