ΦΕΚ 492/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 164921/518

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Παιδικού Σταθμού σε συμμόρφωση προς την με αρ. 2809/2009 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, καθώς και τον χαρακτηρισμό τμήματος και όμορου οικοπέδου ως Χώρου Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού, στο Ο.Τ. 2108, που περικλείεται από τις οδούς Καλαντίδου - Νεοκλή Καζάζη - Αριστείδου και Λασσάνη, στην περιοχή Ν.Βότση του Δήμου Καλαμαριάς.(2)

Επιστροφή