ΦΕΚ 491/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 179584

Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο Ο.Τ. 617 (Γ2056) της πολεοδομικής μελέτης «Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» του από 6.4.1989 π.δ/τος., (Δ΄ 204).(1)

Επιστροφή