ΦΕΚ 283/Δ/13.09.2017

  • 03 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 74472/6066

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στηθέση "ΠΕΡΛΙΑ" του Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.(1)

Επιστροφή