ΦΕΚ 490/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 37746

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό οριογραμμής παραλίας στη θέση «Μπούντες - Μαντράκια» νήσου Μήλου.(1)

Επιστροφή