ΦΕΚ 488/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 65157

Τροποποίηση της 2792/2183/22-5-1989 (Δ' 350) απόφασης Νομάρχη Χανίων με τίτλο: «Τροποποίηση ορίων οικισμού Όαση Βαρυπέτρου Ν. Χανίων» και συγκεκριμένα όσον αφορά τη διόρθωση σφαλμάτων στην απεικόνιση των ορίων (3), (3Α) και (4) του οικισμού.(2)

Επιστροφή