ΦΕΚ 488/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 65150

Τροποποίηση της 5266/3739/11.9.1987 (Δ’ 949) απόφασης Νομάρχη Χανίων, με τίτλο: «Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Κουνουπιδιανών-Πλακούρες του Ν.Χανίων » και συγκεκριμένα όσον αφορά τη διόρθωση σφάλματος στην απεικόνιση του ορίου Ο’ στο σχεδιάγραμμα οριοθέτησης των οικισμών Κουνουπιδιανά-Πλακούρες που δημοσιεύτηκε και συνοδεύει την παραπάνω απόφαση.(1)

Επιστροφή