ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 4622

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. (1)

Επιστροφή