ΦΕΚ 486/Δ/27.08.2019

  • 27 Αυγούστου 2019

Απόφ. 186901

Τροποποίηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης ΠΕ 22 Γάζι, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, στα Οικοδομικά Τετράγωνα ΚΧ 73Α «Χώρος Στάθμευσης» και ΚΧ 74 «Χώρος Κεντρικής Πλατείας» - ΚΦ «Δημαρχείο» και καθορισμός όρων δόμησης των δημιουργούμενων κοινωφελών χώρων.(1)

Επιστροφή