ΦΕΚ 485/Δ/26.08.2019

  • 27 Αυγούστου 2019

Απόφ. 162282

Μερική άρση αναδάσωσης εκτάσεως συνολικού εμβαδού 266,28 τ.μ. (αναλυτικά τα τμήματα Ε2:42,89τ.μ. και Ε3:223,39 τ.μ.), στην θέση «Βαρκό» Τ.Κ. Μανούλας. Δήμου Πύργου, ύστερα από το υπ’ αριθμό 34 (ΑΔΑ: ΩΦΨΠΟΡ1Φ-ΧΟΘ).Πρακτικό απόφασης της 2ης ΕΠΕΑ που συζητήθηκε μετά την αντίρρηση του Πασπάτη Δημήτριου κατοίκου Μαγούλας και χαρακτηρίσθηκαν ως ΑΑ, της υπ’ αριθμό 3647/19-10-2007 (ΦΕΚ 562/Δ’/2-11-2007) απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία κηρύχτηκαν αναδασωτέες εκτάσεις 250.283,00 στρεμμάτων σε διάφορες θέσεις περιφερειών Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ωλένης, Ιάρδανου, Φολόης και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας. (2)

Επιστροφή