ΦΕΚ 480/Δ/26.08.2019

  • 27 Αυγούστου 2019

Απόφ. 10772/118381

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, στην περιοχή του Στομίου του Δήμου Αγιάς, η οποία είχε καθοριστεί με τα ΦΕΚ 191/τ.Δ΄/ 22.03.1980 και ΦΕΚ 566/τ.Δ΄/16.10.1990. (1)

Επιστροφή