ΦΕΚ 477/Δ/26.08.2019

  • 27 Αυγούστου 2019

Απόφ. 2246

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας στα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ1.4., ΟΤ1.5, ΟΤ2.9.Β και ΟΤ2.9.Γ. (1)

Επιστροφή