ΦΕΚ 3261/Β/26.08.2019

  • 27 Αυγούστου 2019

Απόφ. 69304/18718

Έγκριση της τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212).(3)

Επιστροφή