ΦΕΚ 467/Δ/23.08.2019

  • 26 Αυγούστου 2019

Απόφ. 152050

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΑΜΜΟΥΣΩ» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου, Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(2)

Επιστροφή