ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/12.09.2017

  • 03 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 12-09-17

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σπετσών (ν. Αττικής), με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή