ΦΕΚ 464/Δ/22.08.2019

  • 26 Αυγούστου 2019

Απόφ. 1444/89226

Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Πινδαίωντου Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.(1)

Επιστροφή