ΦΕΚ 468/Δ/23.08.2019

  • 23 Αυγούστου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/184925/3167

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού Εμπεσσός του Δήμου Αμφιλοχίας, στα Ο.Τ. 28 και 29, σε συμμόρφωση στην 175/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου - η οποία αφορά στη συνιδιοκτησία των Ελένης και Ανδρέα Γραμματικογιάννη - και την επανεπιβολή μέρους της ρυμοτομίας, δια χαρακτηρισμού τμήματος της σε κοινόχρηστους χώρους (χώρο πρασίνου, πεζόδρομο, δρόμους), καθώς και χαρακτηρισμού του εναπομένοντος τμήματος αυτής, ως οικοδομήσιμο, εντός του Ο.T.(1)

Επιστροφή