ΦΕΚ 3243/Β/23.08.2019

  • 26 Αυγούστου 2019

Απόφ. 43010

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη σύσταση θέσεων για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον οικείο φορέα.(6)

Επιστροφή