ΦΕΚ 460/Δ/12.08.2019

  • 13 Αυγούστου 2019

Απόφ. 1772/111299

Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Κτημενίων Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας.(1)

Επιστροφή