ΦΕΚ 458/Δ/12.08.2019

  • 13 Αυγούστου 2019

Απόφ. 421923(1276)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 216 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρου του Δήμου Κατερίνης με την κατάργηση του χώρου δημοτικού αναψυκτηρίου και τον καθορισμό εντός του οικοδομικού τετραγώνου χώρου Βοτανικού Κήπου και χώρου Παιδικής Χαράς. (2)

Επιστροφή