ΦΕΚ 449/Δ/08.08.2019

  • 13 Αυγούστου 2019

Απόφ. 10966/17

1. Ανάκληση της αριθμ. 2284/83/14-9-1987 (ΦΕΚ 922/Δ΄/22-9-1987) απόφασης κήρυξης του Αναπλ. Νομάρχη, για έκταση εμβαδού 0,500 στρ. στη θέση «Περιβολάκια» του Δήμου Ραφήνας. 2. Μερική ανάκληση της αριθμ. 2781/27-8-2005 (ΦΕΚ 942/Δ΄/2-9-2005) απόφασης του Γ.Γ.Π. Αττικής «περί κήρυξης ως αναδασωτέων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 3.948 στρ. λόγω πυρκαγιάς» στην ως άνω περιοχή, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την αριθμ. 4355/πε/9-1-2006 (ΦΕΚ 82/Δ΄/13-2-2006) απόφαση του Γ.Γ.Π. Αττικής και τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε από την αριθμ. 1749/14-5-2009 (ΦΕΚ 255/Δ΄/26-6-2009) απόφασης κήρυξης του Γ.Γ.Π. Αττικής, για έκταση εμβαδού 0,5375 στρ. στη θέση «Περιβολάκια» του Δήμου Ραφήνας. (1)

Επιστροφή