ΦΕΚ 3194/Β/13.08.2019

  • 13 Αυγούστου 2019

Απόφ. 81/11/08.08.2019

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου και σύσταση Υποκαταστήματος Πολυγύρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».(1)

Επιστροφή