ΦΕΚ 3166/Β/12.08.2019

  • 13 Αυγούστου 2019

Απόφ. 38323

Δημιουργία δύο (2) ζωνών εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και κατάργηση ζώνης εκγύμνασης νήσου Ρόδου. (3)

Επιστροφή