ΦΕΚ 456/Δ/12.08.2019

  • 12 Αυγούστου 2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 3036

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ξάνθης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σάρδεων, Μεσολογγίου, Βαμβακά και Ανώνυμης οδού σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 365/2011 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. (1)

Επιστροφή