ΦΕΚ 452/Δ/08.08.2019

  • 09 Αυγούστου 2019

Απόφ. 152060

Επανακαθορισμός εν μέρει ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «ΓΕΝΙ» Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ, Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή