ΦΕΚ 446/Δ/08.08.2019

  • 09 Αυγούστου 2019

Απόφ. 3511

Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της 3274/30-4-2015 (ΦΕΚ 101 ΑΑΠ/2015) απόφασης ΓΓΑΔΜ-Θ «Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της αθλητικής εγκατάστασης «ΤΡΙΤΩΝ Ι.Κ.Ε.» στο με στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ε.Ζ.Η.Α. αγρόκτημα συνολικού εμβαδού 11.295,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Παπάζογλου, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, για την 1ον Αλλαγή χρήσης από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αθλητική εγκατάσταση - Προπονητήριο Κολύμβησης με κολυμβητική δεξαμενή, αποδυτήρια, γραφεία, καφετερία και καταστήματα αθλητικών ειδών- και 2ον Νομιμοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/2013.».(1)

Επιστροφή