ΦΕΚ 286/Δ/06.09.2017

  • 04 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 16357

Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός παλαιού αιγιαλού στη θέση «Από Λιμάνι Μάκρης έως Αγ. Γεώργιο Ν. Έβρου».(1)

Επιστροφή