ΦΕΚ 454/Δ/08.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 172997

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μοιρών με την μετατροπή τμήματος του Ο.Τ.92 και του Ο.Τ.94 σε Κοινωφελή Χώρο Περίθαλψης Κ.Φ. 92α και Κ.Φ. 94α αντίστοιχα και τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση του κοινωφελούς κτιρίου.(1)

Επιστροφή