ΦΕΚ 451/Δ/08.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/215724/3757

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου, στo Ο.Τ. Γ1030 (περιοχή επεκτάσεων 1991).(1)

Επιστροφή