ΦΕΚ 450/Δ/08.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 39114

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Αυλάκι», Κοινότητας Παναγιάς, Δ.Ε. Μούδρου, Δήμου Λήμνου, νήσου Λήμνου.(1)

Επιστροφή