ΦΕΚ 448/Δ/08.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 38651

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Άσπρο Χωριό» της Τοπικής Κοινότητας Λευκών Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση του Σταύρου Κυδωνιεύς.(1)

Επιστροφή