ΦΕΚ 440/Δ/08.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 129040

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Ανωγείων» Δήμου Ανωγείων μετά από αίτημα των Μπαγκέρη Χαραλάμπου, Νταγιαντά Νικολάου κ.ά. (2)

Επιστροφή