ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 04 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001421 ΕΞ 2017 Χ.Π.1633

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή