ΦΕΚ 3149/Β/08.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 1290

Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου.(2)

Επιστροφή