ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 08 Αυγούστου 2019

Απόφ. 79/2/24.07.2019

Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λουτρού (πρώην Κοινότητα Λουτρού) του Δήμου Τραϊανούπολης του Νομού Έβρου (Β΄ 1079). (2)

Επιστροφή