ΦΕΚ 3109/Β/03.08.2019

  • 03 Αυγούστου 2019

Απόφ. 80/2/31-1-2019

Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. (1)

Επιστροφή