ΦΕΚ 425/Δ/01.08.2019

  • 02 Αυγούστου 2019

Απόφ. 103654

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στον οικισμό Μελισσιών της Τ.Κ. Κοίλων, της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για αναπτυξιακούς σκοπούς σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α΄/22-03-2012). (1)

Επιστροφή