ΦΕΚ 423/Δ/01.08.2019

  • 02 Αυγούστου 2019

Απόφ. 3877

Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της οδού Επιδάμνου μεταξύ των ΟΤ1126 και 1126Α μετά από αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με την με αρ. 239/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας) και εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων στο όνομα της Ιωαννίδου Σταυρούλας για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας της, στη συνοικία Νέα Σμύρνη, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και σύμφωνα με τις αριθμ. 65/2018 Α.Ε.Π.Ζ. και 463/2018 Α.Ο.Ε.(1)

Επιστροφή