ΦΕΚ 3107/Β/02.08.2019

  • 02 Αυγούστου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου. (2)

Επιστροφή