ΦΕΚ 3107/Β/02.08.2019

  • 02 Αυγούστου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά.(1)

Επιστροφή