ΦΕΚ 2886/Β/05.07.2019

  • 08 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.(1)

Επιστροφή