ΦΕΚ 2861/Β/05.07.2019

  • 08 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60661/1584

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κορινθιακού Κόλπου.(1)

Επιστροφή