ΦΕΚ 2841/Β/05.07.2019

  • 08 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60654/1581

Έγκριση του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα διαχείρισης προστατευομένων περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης.(1)

Επιστροφή