ΦΕΚ 2837/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929

Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία.(1)

Επιστροφή