ΦΕΚ 2824/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60413/1578

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού.(1)

Επιστροφή