ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 04 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001417 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1629

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 13ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.(3)

Επιστροφή