ΦΕΚ 2822/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60394/1568

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.(1)

Επιστροφή