ΦΕΚ 2819/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60401/1571

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή