ΦΕΚ 3083/Β/31.07.2019

  • 01 Αυγούστου 2019

Απόφ. Α.1288

Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β’2745) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».(1)

Επιστροφή