ΦΕΚ 417/Δ/26.07.2019

  • 29 Ιουλίου 2019

Απόφ. 1413/84665

Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, σε ότι αφορά α) τη χρήση τριγωνικής έκτασης, πλησίον (δυτικά) του στρατοπέδου από ΠΕΧ1 σε ΠΟΑ 5.2 και β) το καθορισμό του ύψους των θερμοκηπίων στις περιοχές ΠΕΠΔ 1.(1)

Επιστροφή